امروز: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید رئیس شورای شهر شیراز و ناظر شهرداری منطقه 3 از پروژه8 های منطقه 99/08/20

۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۰۸:۰۰:۱۲

دیدگاه های شما