امروز: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو پنجاه و iهفتمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/08/18

۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۱۶:۲۱:۲۸

دیدگاه های شما