امروز: سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار مدیران، شهرداران مناطق و اعضای شورا با آقای موسوی رییس شورا به مناسب سالروز بازگشت آزادگان

۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۰:۵۱:۰۱

دیدگاه های شما