امروز: یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز 99/04/24

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۲:۲۵:۰۹

دیدگاه های شما