امروز: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد و سی و نهمین جلسه عادی صحن شورای شهر شیراز 99/04/11

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۸:۵۵:۱۴

دیدگاه های شما