امروز: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون گردشگری پروژه‌های باغ مطالعه و باغ موزه شیراز 99/04/02

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۰۲:۰۷

دیدگاه های شما