امروز: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه آقای قائدی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک با معاونین عمرانی مناطق شهرداری

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ - ۱۲:۵۶:۵۹

دیدگاه های شما