امروز: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای شهر شیراز و استاندار فارس با موضوع انعکاس مطالبات شهروندان به مجموعه مدیریت استان

۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۰:۳۷:۲۲

دیدگاه های شما