امروز: یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمند سازی شورای اسلامی شهر شیراز 98/09/25

کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
  • کمیسیون هوشمند سازی
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۲:۱۲:۱۳

دیدگاه های شما