امروز: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از روند اجرای پروژه بزرگراه خلیج فارس

بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
 • بازدید کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۱:۵۸:۳۳

دیدگاه های شما