امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست مطبوعاتی رییس شورا و روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر شیراز 98/09/24

نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
 • نشست مطبوعاتی
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۰:۲۰:۰۲

دیدگاه های شما