امروز: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر از مناطق پنج و نه شهرداری شیراز 98/09/12

بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
 • بازدید کمیسیون فرهنگی
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۳:۴۶:۲۱

دیدگاه های شما