امروز: شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی 98/09/05

کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۰۹:۳۷:۴۷

دیدگاه های شما