امروز: شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت

تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۲:۲۵:۳۹

دیدگاه های شما