امروز: دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت

تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
  • تجلیل از کارکنان اهل تسنن توسط اعضای شورا به مناسبت هفته وحدت
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۲:۲۵:۳۹

دیدگاه های شما