امروز: سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز 98/07/13

شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز 13 مهرماه 98 برگزار شد.

شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز 13 مهرماه 98

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۲۳:۲۰:۳۹

دیدگاه های شما