امروز: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر شیراز 98/06/24

جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
  • جلسه کمیسیون فرهنگی
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - ۱۲:۰۰:۱۹

دیدگاه های شما