امروز: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز 98/06/23

جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
  • جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
  • جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
  • جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
  • جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
  • جلسه کمسیون گردشگری و زیارت
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - ۱۱:۲۰:۲۹

دیدگاه های شما