امروز: سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز98/06/16

جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۰۹:۲۵:۴۹

دیدگاه های شما