امروز: یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر شیراز

دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر
  • دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر
  • دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر
  • دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر
  • دیدار دکتر محمد مهران خدادوست با رییس شورای شهر
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۱:۰۰:۳۴

دیدگاه های شما