امروز: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97

جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون عمران شنبه 6 بهمن ماه 97
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۰:۰۱:۱۴

دیدگاه های شما