امروز: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
  • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - ۱۰:۳۸:۰۸

دیدگاه های شما


یعقوب جوشکی (1397/08/10 - 12:42:32):

سلام کاش شورا شهر درمناطق یازده گانه هر سری به ترتیب سیزده نفر با هم بازدید می نمودن