امروز: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست هم اندیشی اعضا شوراهای استان و فرماندار و مدیران 8 فروردین 97

نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • نشست هم اندیشی اعضا شوراها استان وفرماندار ومدیران
 • آقای تبادار استاندار فارس
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ - ۱۳:۲۱:۰۴

دیدگاه های شما