امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر

دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • دیدار هیات مدیره شرکت آبفای شیراز با رییس و اعضای شورای شهر
  • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
  • اقای حاجتی عضو شورای شهر
  • آقای مقیمی عضو شورای شهر
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۱۴:۲۰:۲۸

دیدگاه های شما