امروز: سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورای شهر 18 فروردین 97

نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورا
  • نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورا
  • نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورا
  • نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورا
  • نشست خبری دکتر «علی ناصری» سخنگوی شورا
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲:۰۷

دیدگاه های شما