امروز: سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار نوروزی استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار نوروزی استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
  • دیدار نوروزی استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
  • دیدار نوروزی استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
  • دیدار نوروزی استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ - ۰۹:۱۷:۲۸

دیدگاه های شما