امروز: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

معرفی مشاورین کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر

معرفی مشاورین کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورا گفت: مشاورین این کمیسیون با حضور رئیس شورای شهر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شیراز، «سینا بنی زمانی» گفت: مشاورین به اتفاق آراء اعضای کمیسیون انتخاب شده اند وعلاوه بر تخصص، نماینده و فعال اقتصادی شهر می باشند.

وی افزود: امید است با استفاده ازتجربیات آنان و ارتباط مناسب کارشناسان با اقشار جامعه، دربهبود و پیشرفت اقتصاد شهرداری و شهر، گام موثری برداریم.

بنی زمانی گفت: با توجه به تغییر رویکرد کمیسیون سرمایه گذاری از کمیت به سوی موضوع  محوری در حوزه های مختلف شهر و استفاده از ظرفیتهای شیراز به عنوان شهر فرصتهای سرمایه گذاری، می توانیم آینده ای روشن دربحث جذب سرمایه گذارداشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر نیز دراین جلسه گفت: با بکارگیری افراد متخصص و با تجربه، سعی درمعرفی بسته های سرمایه گذاری داریم.

«سیداحمد دستغیب» گفت: طرح های عمرانی، فرهنگی و عمومی با معرفی بسته های سرمایه گذاری وجذب سرمایه گذار اجرایی می گردد.

دراین مراسم مشاورین به بررسی و ارائه پیشنهادات اقتصادی پرداختند.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰ - ۱۴:۰۵:۰۸

دیدگاه های شما