امروز: پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ 16 بهمن 1396

جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ 16 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ 16 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ 16 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ 16 بهمن 1396
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - ۱۲:۲۳:۵۳

دیدگاه های شما