امروز: شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا از سایت بازیافت پسماند شهرداری شیراز

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا از سایت بازیافت پسماند شهرداری شیراز

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا از سایت بازیافت پسماند شهرداری شیراز

۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۰۹:۲۳:۰۷

دیدگاه های شما