امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شورای شهر شیراز گرامی باد

آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شورای شهر شیراز گرامی باد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما