امروز: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجمین جلسه صحن علنی پارلمان شهری شیراز امروز برگزار شد

پنجمین جلسه صحن علنی پارلمان شهری شیراز امروز برگزار شد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما