امروز: جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با فرمانده نیروی انتظامی فارس

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با فرمانده نیروی انتظامی فارس
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما