امروز: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۲۶

شهدا ی دینکان

3%
تعداد آرا مورد نیاز: 1,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 32  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

عدم بر طرف کردن نیاز های محل و نداشتن باشگاه های ورزشی