امروز: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: بستر نظرسنجی از شهروندان شیراز در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی و شهرسازی فراهم می‌شود

  • تاریخ:
    ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
  • عنوان:
    بستر نظرسنجی از شهروندان شیراز در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی و شهرسازی فراهم می‌شود
  • نام عضو:
    لیلا دودمان

اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تاسیس شهر ،دارد تصميم گيري براي انتخاب طرح مناسب در شهرها، به يکي از چالش هاي اساسي مديريت شهري تبديل شده است. کارايي ضعيف طرح هاي سابق، باعث بازگشت به استفاده از مشارکت اجتماعي شهروندان به عنوان روشي براي خروج از بن بست در حل مسائل شهري شدند.
نقش مشارکت های شهروندی در عملکرد مدیریت شهری در کلیه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و... می باشد. امروزه مشارکت شهروندی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاست ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی و شهری می باشد، از جمله عوامل ساخته شده به وسیله منابع انسانی (سرمایه های انسانی) است که نقش مهمی در تحول نظام مدیریتی شهرها و به خصوص پیشبرد اهداف مبتنی بر توسعه پایدار شهرها و ارتقای کیفیت زندگی بر مبنای سنجش نیازهای شهروندان دارد
شهرها بعنوان یک ارگانیسم زنده و پویا در فرایند توسعه بشری درقرن ۲۰دچار تغییرات عمده و ساختاری شده اند گرچه این گسترش  شهر نشینی در کشورهای در حال رشد  غالبا همراه با توسعه  نبوده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه آورده است؛ لذا مدیریت شهرهای امروز باید ضمن اداره توام امور کالبدی امور اجتماعی شهرها را برای غلبه بر مشکلات آنها برنامه ریزی نماید به همین دلیل انتخاب طرح مناسب برای شهرها به یک چالش اساسی برای مدیریت شهری تبدیل گردیده است اما توسعه دانش و آمادگی الکترونیک شهروندان در جهان امروز همراه با گشترش روز افزون تکنولوژیها و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی شهرداری باعث گردید که مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری بیش از پیش به عنوان یک راهکار کارگشا و مددرسان نهادها و سازمان های اجتماعی،در جهت به حداکثر رساندن کارایی و اثر بخشی سازمان شهرداری مورد توجه و نظر برنامه ریزان و صاحب نظران شهری قرار بگیرد،این پتانسیل باعث گردید که متخصصان توسعه،کنترل شهروندی را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص بدهند.در اینگونه مشارکت،مردم درتصمیم گیریهایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند.با این ویژگی،حکومتهای محلی و شوراها نمونه هایی واقعی از این نوع مشارکت هستند؛به همین خاطر،شهرداری هادر خیلی از شهرهای بزرگ دنیا در مشارکت با مردم در پروژه های مختلف و سرمایه گذاری ریسک پذیر تامین میکنند.با وجود اهمیت و ضرورت فاکتورمشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه شهرها و در حالی که یکی از نیازهای اصلی کشورمان در جهت توسعه همه جانبه و بسط ایده دموکراسی،توجه به مفهوم مشارکت اجتماعی است،این مساله در ایران سابقه چندانی ندارد،به طوری که نقش مشارکت مردم در اداره امور شهر بسیار کمرنگ و ضعیف است.نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که میزان وکیفیت و مشارکت در کشور در سطح نگران کننده ایی قرار دارد.یافته های این تحقیقات به وضوح نشان میدهند که،میانگین مشارکت شهروندان در امور مختلف مرتبط با مدیریت شهری رقم پایینی را به خود اختصاص میدهد.
مردم صرفا وظیفه مشارکت درجامعه را ندارند،بلکه جامعه نیز باید بازخوردی برای افراد داشته باشد تا زمینه های احساس تعلق و انجام تعهد وظایف در آنان ایجاد و تداوم یابد،نمیتوان صرفا شهروندان را مقصر  این کوتاهی دانست.مسلما نهادهای جامعه ماهم در ایجاد بستر لازم برای مشارکت اجتماعی شهروندان کوتاهی نموده اند.در واقع میتوان اینگونه استنتاج نمود که شهرداری ها نتوانسته اند،از نهایت پتانسیل مشارکت اجتماعی شهروندان بهره ببرند،زیرا شهرداری ها خود را صرفا به عنوان یک سازمان خدماتی معرفی نموده اند؛بنابراین اگر شهرداری بخواهد خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی خلاق وفعال در جامعه ما مطرح نماید، نیازمند ایجاد بستر تقویت تکنولوژی و فناوری اطلاعات در جهت انجام این مشارکت است.
لذا بعنوان یک دانش آموحته مسایل اجتماعی و بعنوان جامعه منتخبی  که با شعار انسان محوری مورد تایید و رای مردم قرار گرفته ایم از کلیه همکاران دوستان در شهرداری می خواهم که هرگونه فعالیت عمرانی و معماری را مبتنی بر مشارکت و رای  شهروندان قرراداده تا تجربه جامعه انسان محور   کنار شهروندان فهیم شیرازی داشته باشیم که البته نظرسنجی در این خصوص تا پایان سال ۹۹ در اپ شیراز هوشمند قرار خواهد گرفت.


دیدگاه های شما