امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: شهرداری از ایجاد اماکنی که موجب مزاحمت برای شهروندان است، جلوگیری کند/ شورای شهر برای ایفای حقوق همه‌جانبه شهروندان در پروژه‌های شهر، آیین‌نامه تدوین می‌کند

  • تاریخ:
    ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
  • عنوان:
    شهرداری از ایجاد اماکنی که موجب مزاحمت برای شهروندان است، جلوگیری کند/ شورای شهر برای ایفای حقوق همه‌جانبه شهروندان در پروژه‌های شهر، آیین‌نامه تدوین می‌کند
  • نام عضو:
    سیدعبدالرزاق موسوی

 ۱- بيست و پنج آذر ماه به نام روز پژوهش نام گذاري شده است . يكي از مشكلات جدي ما نا ديده گرفتن نقش پژوهش در تصميمات ، اقدامات و وضع مقررات  است .هرچه در برنامه ريزي ها ، تصميم گيري ها و به ويژه وضع مقررات به عنصر پژوهش بيشتر توجه كنيم ، صرفه و صلاح مردم را بيشتر رعايت كرده ايم در حوزه مديريت شهري و به ويژه در موضوع وظايف شوراي شهر ، پژوهش و تحقيق اهميت بيشتري پيدا مي كند . ما براي اداره شهر و سرنوشت مردم تصميم مي گيريم ، يك اقدام نادرست مي تواند هزينه هاي مردم را افزايش و فرصت ها را بسوزاند ، از مركز پژوهشهاي شورا انتظار مي رود ، نقش خودش را در اين حوزه برجسته تر و مؤثر تر كند . البته توجه به پژوهش مستلزم امكانات است ، ليكن مهمتر از امكانات باور و اراده مي خواهد. اگر باور و اراده باشد ، امكانات فراهم ميشود، اين روز را به همه پژوهشگران بويژه جامعه دانشگاهي و مراكز پژوهشي تبريك عرض مي كنم .

۲- ۲۷ آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه است ، اين روز به مناسبت شهادت شهيد دكتر مفتح نامگذاري كرده اند ، ايشان در روزهاي اول انقلاب در سال ۱۳۵۸ و در محل دانشكده الهيات دانشگاه تهران كه رياست آنجا را بر عهده داشتند، به دست يكي از عناصر گروهك فرقان به شهادت رسيدند ياد و نامشان گرامي باد، اين روز را هم به دانشگاهيان و حوزويان كه در جهت ايجاد و حفظ وحدت واقعي دانشگاه و حوزه  تلاش مي كنند ، تبريك عرض مي كنم .

۳-۲۶ اذر ماه روز حمل ونقل نامگذاري شده است، اين روز را به همه دست اندر كاران حمل و نقل به ويژه حمل نقل عمومي شهرمان شيراز رانندگان زحمت كش تبريك عرض مي كنم ، امروز موضوع حمل ونقل عمومي از جنبه هاي مختلف به ويژه در زمينه اجتماعي آن مورد توجه  است ، نقش حمل ونقل در كاهش هزينه ها ، استفاده از زمان ، تسهيل ارتباطات ، خدمات رساني ، آسايش و امنيت عمومي ، كاهش آلودگي و .... در همه اين زمينه ها مورد توجه است ، متأسفانه به دليل كمبود منابع مالي ، دولت نتوانسته است در حوزه حمل نقل درون شهري به وظايف خود آنچنان كه قانون مي گويد، عمل كند . به دليل اهميت موضوع و نقشي كه شورا و شهرداري در اين زمينه دارند ، نكته اي را عرض مي كنم ، قانوني داريم بنام قانون شهرداري ها كه مبناي اداره شهرداري هاست اين قانون در سال ۱۳۳۴ به تصويب رسيده است، و پس از آن تغييرات و اصلاحاتي در آن انجام شده است. در سال ۱۳۴۷ به ماده ۵۵ اين قانون بند ۲۰ الحاق گردد و به همين مناسبت كميسيوني مركب از سه نفر از اعضاي شوراي شهر تشكيل مي شود.در اين بند به موضوع حمل ونقل هم توجه شده است . اگرچه موضوع و پيام آن گسترده تر است، تصور بنده اينست . توجه به اجراي اين بند نقش بسيار مهمي در توسعه بهداشت عمومي و به ويژه بهداشت رواني جامعه شهري دارد ، متن اين بند اين چنين است .

جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تاسيسات مذكور فوق قبل ازتصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند راي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است.هرگاه راي كميسيون مبني بر تائيد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك به موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود.

نكات مهمي دراين بند مود توجه قانونگذار بوده است ، اين بند شهرداري را موظف مي كند از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين با مخالف اصول بهداشت شهري است جلوگيري كند ، دراين جهت شهرداري را موظف مي كند از تأسيس كار خانه ها، كارگاهها و .... و بانظارت و مراقبت در وضع  دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و براي تحقق اين مهم به شهرداري اختيارات خاص مي دهد و به علاوه كميسيون خاصي مركب از نمايندگان شوراي شهر را براي رسيدگي به شكايات پيش بيني مي كند .

در موضوع اين تكليف چند نكته هم وجود دارد :

اول: توجه قانونگذار به اهميت آرامش و آسايش عمومي و امنيت مردم و ساكنين واحدهاي مسكوني است. .كه متأسفانه امروز با مشكل جدي روبه رو است .

دوم: توجه به بهداشت عمومي و رعايت اصول آن و اينكه ايجاد هر گونه تأسيساتي كه  سلامت و بهداشت مردم را تهديد مي كند، ممنوع و به علاوه مي گويد، اگر از قبل هم ايجاد شده است ، بايد تخريب و يا به بيرون از شهر در صورت ضرورت انتقال يابد.

سوم: توجه به آلودگي هوا و محيط زيست و به صورت خاص نقش وسائط نقليه در ايجاد اين آلودگي و تكليف شهرداري به جلوگيري از آن است، موضوع وسائط نقليه و دودزا بودن اين وسائط مورد توجه و شهرداري را موظف به جلوگيري و توقف آن مي كند.

چهارم : اعطاي اختيارات خاص به شهرداري و شورا براي جلوگيري از آلودگي هوا ، حفظ محيط زيست ، آسايش و امنيت شهروندان است.

پنجم: اهميت موضوع از نگاه قانونگذار و آنهم در سال ۱۳۴۷ كه از دو جنبه قابل توجه است ، ۱-دوستان مي دانند اصل در وضع قوانين عطف به ماسبق نشدن آنهاست ، اين قانون است. ليكن به دليل اهميت در اين مورد قانونگذار مي گويد هرگونه تأسيسات و .... كه از قبل هم ايجاد شده است بايد تخريب و يا به خارج از شهر منتقل شود و در واقع خلاف اصل عمل مي كند.

۲- جمعيت و وضعيت وسائط نقليه و تأسيسات آلوده كننده در زمان تصويب اين قانون در مقايسه با امروز كه حجم و تعداد آن بسيار كمتر و قابل مقايسه با امروز نبوده است.

ما به عنوان شورا وظيفه داريم، در اجراي تكاليف و مأموريت موضوع اين بند از قانون، كه همانا جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست، تلاش كنيم. بنابراين، ضرورت دارد، كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري با همكاري كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و مركز پژوهشها اقدام به تهيه آيين نامه و يا دستورالعملي براي تحقق اين مهم نمايند، و به علاوه در تهيه و تنظيم مفاد تفاهمنامه اي با سازمانهاي ذيربط هم اقدام شود. / ك

 

 

                                                                         سيد عبدالرزاق موسوي

                                                                  رييس شوراي اسلامي شهرشيراز

  

 

دیدگاه های شما