امروز: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: تنوری بر ایجاد آرامستان مشاهیر در شیراز تاکید کرد

  • تاریخ:
    ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
  • عنوان:
    تنوری بر ایجاد آرامستان مشاهیر در شیراز تاکید کرد
  • نام عضو:
    احمد تنوری

در طول ماه های گذشته طرح هایی از سوی اینجانب در شورا مطرح گردیده است که برخی حائز اکثریت آراء نگردیده و در یک مورد هم هیئت رییسه پس از کمیسیون آن طرح را در دستور کار قرار نداده است.

عدم انعکاس این طرح ها در رسانه های محلی و سکوت همکارانی که با این طرح مخالف بوده اند و نیز نظر مخالف شهرداری، باعث بروز سوءتفاهم در میان اهالی شیراز در خصوص کارنامه عملکرد کمیسیون فرهنگی در سال دوم شورا شده است که به برخی از این موارد اشاره می کنم:

۱-طرح ایجاد آرامستان مشاهیر:

این طرح به منظور ایجاد آرامستان ویژه مشاهیر و مفاخر فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، علمی، ورزشی و هنری در یکی از محورهای شمال یا غرب شهر شیراز با رعایت، اصول بهداشتی و توسعه شهر، از طرف اینجانب ارائه گردید و در ابتدا به امضای آقایان امامی، قائدی و مقیمی و خانم دهقانی رسید. و در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ به عنوان طرح عادی به جلسه کمیسیون فرهنگی شورا ارجاع گردید. این طرح در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ در جلسه کمیسیون فرهنگی که در غیاب آقایان دستغیب و موسوی تشکیل شد ارائه شد و با سه رأی موافق اینجانب، خانم ها دهقانی و دودمان  و رأی مخالف آقایان پاکفطرت و ناصری به تصویب کمیسیون رسید و به صحن شورا ارسال شد. این طرح نهایتاَ در تاریخ ۴/۲/۹۸ در جلسه علنی شورا در غیاب آقایان دستغیب ، قائدی و بنی زمانی و خانم دودمان با آراء موافق اینجانب ، آقای حاجتی و خانم دهقانی و آراء مخالف سایر اعضای حاضر در جلسه حایز آراء قانونی نگردید و حداقل برای شش ماه بایگانی شد .

نظر به اینکه در ماه های گذشته با توجه به درگذشت تعدادی از چهره های سرشناس فرهنگی و ادبی و هنری ، و مطالبه ی مکرر این خواسته ها از سوی جامعه فرهنگی و هنری شیراز، لازم دیدیم توضیحاتی را در این خصوص خدمت شهروندان گرامی و اصحاب رسانه ارائه کنم.

امید است پس از امکان ارائه ی مجدد طرح به صحن شورا ، همکارانی که با طرح مخالفند و نیز شهرداری شیراز، این مطالبه ی به حق مشاهیر و مفاخر این شهر را مورد توجه قرار دهند. اینجانب بارها اعلام کرده ام که مخالف دفن مفاخر و مشاهیر شهر در آرامستان جدیدالاحداث جاده داریون ، موسوم به بهشت احمدی هستم و بنا به خواسته ی آن دسته از بزرگانی که با آنان در تماس بوده ام خواهان ایجاد یک آرامستان مستقل در منطقه ای دارای قابلیت های گردشگری ، که در شأن مفاخر این شهر باشد می باشم.

 

                                                                                                           ۰۲/۰۵/۹۸  احمد تنوری 


دیدگاه های شما