امروز: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره اول شورا :: نطق و تذکر

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***