امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای تذروی/ عضو شورای شهر شیراز - یکشنبه جلسه 152

دیدگاه های شما