امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم سولماز دهقانی/ رییس کمیسیون گردشگری و زیارت - یکشنبه جلسه 152

دیدگاه های شما