امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم دودمان/ رییس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات / چهارشنبه جلسه 149

دیدگاه های شما