امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

سخنرانی شهردار شیراز - جناب آقای اسکندر پور / جلسه 148 صحن علنی شورا

دیدگاه های شما