امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر مقیمی / رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه147

دیدگاه های شما