امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای سعید نظری/ سخنگوی شورا و رییس کمیسیون نامگذاری اماکن و معابر عمومی - چهارشنبه جلسه 143

دیدگاه های شما