امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش آقای هاشم پور/ معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز- جلسه 142 صحن علنی شورا

دیدگاه های شما