امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای سعید نظری/ سخنگوی شورا و رییس کمیسیون نامگذاری اماکن و معابر عمومی - چهارشنبه جلسه 141

دیدگاه های شما