امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای تذروی/ عضو شورای شهر شیراز - چهارشنبه جلسه 141

دیدگاه های شما