امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای احمد تنوری/رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی - چهارشنبه جلسه 140

دیدگاه های شما