امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکارخانم دکتر دودمان/ رییس کمیسیون هوشمندسازی و فناآوری اطلاعات - چهارشنبه جلسه 138

دیدگاه های شما