امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور آقای تذروی / عضو شورای اسلامی شهر شیراز /جلسه 133

دیدگاه های شما