امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش آقای مختاری/ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس - جلسه 133

دیدگاه های شما