امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم دودمان/ رییس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات / چهارشنبه جلسه 133

دیدگاه های شما